De techniek achter de nieuwe site

Na wat research komt WordPress met de plugins Gravity Forms en Pronamic te samen met een Mollie account naar voren als de voor Stichting B&O gewenste oplossing.