Vrijdag 16:00 uur nieuwe kans met extra plekken

Wat een hectisch weekend hebben we achter onze rug, de inschrijvingen zaten, boven verwachting, super snel vol.
Binnen 36 uur waren er 160 kinderen opgegeven met elk een vrijwilliger!

Door deze manier van inschrijving is de verhouding vrijwilligers / deelnemers beter gewaarborgd en kunnen we, na goed overleg, toch nog wat extra plekken creëren.

Hoe gaan we dit regelen?

Als eerste gezegd, welke oplossing we ook aanbrengen, er zullen helaas kinderen en ouders teleurgesteld worden. Bij voorbaat geven wij aan dit onwijs te betreuren, maar dat dit helaas niet te voorkomen is.

Voor deze extra plekken is onze reservelijst leidend, de volgorde van opgave is de volgorde waarin wij de mogelijkheid geven de kinderen alsnog op te geven voor de huttenbouw. (De kinderen die al op de reservelijst staan blijven hier uiteraard op staan.)
Voorwaarde voor die extra plekken is dat wij ook daar bij elke extra plek een extra vrijwilliger nodig hebben om de veiligheid en overzicht te kunnen blijven waarborgen.

Om iedereen een gelijke kans te geven is de lijst tijdelijk offline gehaald en komt a.s. vrijdag 16 uur weer online.
Deze lijst blijft online tot we maximaal 60 reserves hebben, daarvan worden de eerste 40 door ons benaderd om zich alsnog in te schrijven. De overige 20 zijn reserve voor als er uit de lijst van 40 nog kinderen afvallen of voor als er in het verdere aanloop naar de huttenbouw toe alsnog een plaatsje vrijkomt.

Inclusief deze extra 40 plekken zitten we op 200 kinderen die we met zijn allen een 4-tal gezellige en onvergetelijke dagen gaan bezorgen.

Hierna zal er zeker geen extra ronde meer volgen, we zitten hiermee op ons absolute max voor wat we dit jaar kunnen organiseren.