OLBO nieuws

Het Overlegorgaan Bangert & Oosterpolder (OLBO) is altijd lekker in de weer voor onze wijk!

Wil je weten waarmee allemaal?
Binnenkort vind je de nieuwsberichten van de OLBO op deze site. Nieuws vanuit de OLBO is echter voorlopig nog even het beste te volgen via de facebook-pagina van de OLBO.